Välismisjon

misjonVälismisjoni tööharu toetab Liidu koguduste poolt välja saadetud misjonäre palves ja nõuga, koordineerib misjonäride läkitamist ja levitab infot ning misjonimeelsust. Noortele korraldame suvist misjoniseiklust.
Hetkel on EKB Liidu koguduste misjonärid väljas Bosnia-Hertsegoviinas, Paapua Uus-Guineal, Lätis, Rootsis ja mujal.

Loe misjonäride uudiskirju siit

Kas Sinul põleb südames soov kuidagi välismisjonis kaasa lüüa?

Selleks on mitu varianti:

1) Kanna misjonäre eespalves
– loe siin lehel toodud misjonäride uudiskirju – need sisaldavad tihti misjonäride tänu- ja palvesoove. Kanna need soovid Jumala ette.
– leia värske Misjonikalender. Seal on välja toodud erinevad Eesti misjoniprojektid, misjonärid ja nende palvesoovid. Palveta nende eest regulaarselt. Võid ka internetist otsida rohkem infot misjonimaade tausta ja olukorra kohta.
– misjonäride eest palvetades on hea küsida Jumalalt, mida ta soovib misjonäridele julgustuseks ja ülestõstmiseks öelda ning need neile saata kas siis e-maili või tiguposti teel. Ütleb ka Pühakiri Õp 25:25 “Otsekui külm vesi väsinud hingele on hea sõnum kaugelt maalt“. Misjonäride kontaktid saab misjonikeskusest.

2) Toeta finantsiliselt
Misjonärid on osa meie perekonnast. Mõnes mõttes võib öelda, et kui keegi meist on misjonipõllul, siis esindavad nad seal kõiki meid. Oma osalust ja toetust saame väljendada ka rahaliselt.
Selleks võid teha annetuse arvele EE732200001120064572; saaja: Eesti EKBK Liit; makse selgitus: misjon (või misjonäri nimi, kui soovid kedagi nimeliselt toetada).

3) Mine lühiajalisele misjonireisile
Regulaarselt toimuvad misjonireisid noortele. Misjonikeskus on aga suurima hea meelega valmis korraldama misjonireise ka teistele vanusegruppidele. Pange oma koguduses rühm kokku ja võtke misjonikeskusega ühendust.

4) Hakka täiskohaga välismisjonäriks
Kui tunned südames kutset minna pikemaks ajaks, räägi sellest kõigepealt oma koguduse pastoriga ja võta ka meiega ühendust. Koos leiame parima viisi, sest minemine eeldab koolitust, muud põhjalikku ettevalmistust ja koguduse läkitust. Head organisatsioonid, mis misjonikoolitusi pakuvad on näiteks Operation Mobilisation, New Tribes Mission, Youth With A Mission, Wycliffe jpt.

5) Löö kaasa misjonikeskuse töös
Otsime vabatahtlikke kaastöölisi, kes oleksid abiks misjonäridega suhtlemisel, neid eestpalves kandmisel ja parema misjonäride tugistruktuuri välja töötamisel.

kontakt_misjon

Share Button

Comments are closed