Misjonärid

Perekond Apinis

Evelyn, Kaspars ja Rasmus Magnus Apinis on misjonärid Lätis liikumispuuetega inimeste hulgas. Riia Noorte Missiooni (YWAM Riga) Wings for Wheelsi (tõlkes tiivad ratastele) tööharu teeb 2007. aastast misjonitööd liikumispuuetega inimeste seas. Iga-aastaseks kulminatsiooniks on suvelaager, kuid aastaringselt korraldakse erinevaid sündmusi – ekskursioonid, teatri-, kino- ja kontserdikülastused, kunstiõhtud, õhtusöögid. Füsioteraapia oskustega jõutakse inimesteni, kes Jumalast (algul) midagi kuulda ei taha. Lisaks haritakse kristlasi sellest, kui tähtis on olla avatud kõikidele inimestele. W4W eesmärgiks on kuulutada evangeeliumi puuetega inimestele samal ajal integreerides neid ühiskonda.
Pikema tutvustuse võib leida siit.
Liitu nende uudiskirjalistiga siit.

Perekond Kosovos

Misjoniperekond õpetab sealsetele lastele inglise keelt, käitumist, hügieeni, kunsti ja käsitööd keskendudes sellele, mis on elus kõige tähtsam.  Palju suheldakse noortega ja julgustatakse kõiki neid, keda endiselt mõjutab 90-ndate lõpus peetud süda, pürgima elus kõrgemale. Seal piirkonnas ei ole veel ühtegi evangeelset kogudust ja evangeelsetesse kristlastesse suhtutakse tihti umbusuga. Pere suur igatsus on, et inimesed jõuaksid tagasi Jumala juurde, kas siis traditsioonilises ortodoksikirikus või evangeelses koguduses.

Perekond Lamberth

Tiina ja tema abikaasa Mikael (rootslane) on kaasa teeninud rahvusvahelise misjoniorganisatsiooni Noorte Missioon (Youth with A Mission) töös juba 6 aastat. Enamuse ajast Rootsis, Restenäs’is, kus asub Rootsi suurim Noorte Missiooni keskus. Oma teenistöö alguses töötasid nad peamiselt jüngerluskooliga (Dicipelship Tranining School – DTS). Nende soov on osa võtta noorte inimeste jüngerdamises Jumalale lähedaseks ja aidata neil leida oma identeet Kristuses. Samuti innustavad nad noori inimesi kaasa lööma misjonis ja minema kohtadesse, kus Jumalast veel pole kuuldud.
Kuigi enamiku aja veedavad Lamberthid Rootsis, on nad töötanud nooretega üle maailma, juhatades neid misjonireisidel paikadesse nagu: Uganda, Kambodza ja Hiina. Hetkel teenivad nad kaasa Noorte Missiooni Restenäs keskuse juhtmeeskonnas.

Liitu nende uudiskirjalistiga siin

Kristi Praakle

Juba kolm aastat on Kristi töötanud Noorte Missiooni misjonikeskuses Rootsis. Tema kutsumuseks on õpetada noori tundma nende identiteeti Jumalas ja praktiseerima vaimuande. Alates 2017. aasta algusest töötab Kristi jüngerluskooli (Discipelship Tranining School – DTS) läbiviimisega Vilhelminas, Põhja-Rootsis. Pooleaastane kool koosneb 4-kuulisest klassiruumiõppest ja praktikast ning 2-kuulisest misjonireisist.

 

Liitu Kristi uudiskirjalistiga siit.

 

Perekond Wüst

Gerolf ja Mailis on saksa-eesti abielupaar, kes teenib rahvusvahelise organisatsiooni Ethnos360 misjonäridena Paapua Uus-Guineas. Neil on kaks väikest poega: Richard ja Christian. Praegu õpivad nad dom-hõimu keelt, et hiljem aidata kaasa koguduste rajamisel ja Piibli tõlkimisel. Domikeelne Uue Testamendi tõlge valmis 2015. aastal, Vana Testament on suures osas veel tõlkimata. Ethnos360 tegevuse kaudu on rajatud neli väikest domikeelset kogudust, mis vajavad veel palju toetust ning julgustust.

Liitu nende uudiskirja saajate nimekirjaga siit.

 

 

 

Share Button

Comments are closed